Dktv Bil Og Vindmoelle Dktv Bil Og Vindmoelle Mobil

Vi vil være CO2-neutral 2028

Læs mere

CO2-neutral 2028

Sammen med vores ejer TDC Group vil vi være 100% CO2-neutrale i 2028. Det er et ambitiøst mål for en virksomhed af vores størrelse. Det kræver både fokus, en stærk vilje og ikke mindst omfattende adfærdsændringer på tværs af organisationen. Men vi er godt på vej!

Hos DKTV har vi nedsat en klimagruppe, der arbejder med at afdække indsatsområder, at implementere grønnere løsninger og at sikre den interne kommunikation, så vi får alle med. Vi er stolte af at have medarbejdere, som tydeligt bekymrer sig om vores klima, og som flittigt byder ind med nye ideer og initiativer – både stor og små. Dette er nemlig helt centralt for at lykkes - at være fælles om at nå målet!

Sammen Med Vores Ejer TDC Group Vil Vi Være 100% CO2 Neutrale I 2028 Sammen Med Vores Ejer TDC Group Vil Vi Være 100% CO2 Neutrale I 2028 Resp

4 indsatsområder

Vi har inddelt vores indsatser i 4 forskellige spor, der alle er kritiske for at nå vores endelige CO2 mål.

Vi Arbejder For Grønnere Kørsel

Transport

Vi arbejder for grønnere kørsel blandt vores store flåde af biler. Derudover ønsker vi at minimere rejseaktivitet blandt vores medarbejdere i forbindelse med f.eks. møder, og samtidig at gøre det nemmere for vores medarbejdere at komme på arbejde på en mere miljøvenlig måde.

Bæredygtighed Sortering Af Vores Affald

Affald

Vi er allerede rigtig godt på vej i forhold til sortering af vores affald. Vi genbruger mere og har bl.a. reduceret vores forbrug af plastic. Miljø skal være top-of-mind, når vi køber ind. Derudover arbejdes der på at finde nye løsninger for genbrug af vores elektroniske affald (e-waste), som der helt naturligt er en del af i en virksomhed som vores.

Vi Arbejder For Den Grønne Energi

Grøn energi

Vi arbejder for at finde holdbare løsninger til reduktion af CO2 relateret til vores energiforbrug, der omfatter egne bygninger og især den store mængde energi, som vi bruger på at opretholde hele vores infrastruktur, der sikrer hurtigt internet til vores kunder. Det er en kæmpestor opgave, der skal løses gennem energispare-tiltag, genanvendelse af server-varme og omstilling til grøn energi.

Mange Af Vores Grønne Løsninger Er Dybt Afhængige Af Digitalisering Og Bedre Teknologiske Løsninger

Digitale løsninger

Mange af vores grønne løsninger er dybt afhængige af digitalisering og bedre teknologiske løsninger. Internt har vi opgraderet vores videomøde faciliteter for at muliggøre reduktion i rejseaktivitet, samt skabt bedre rammer for hjemmearbejdspladser. I vores produktudvikling og indkøb er hensynet til miljø og klima af høj prioritet.

Følg DKTVs rejse mod
at blive Co2 Neutral

Se mere

ISO 14001

DKTV har opnået et ISO 14001 certifikat i miljøledelse. ISO 14001 er en internationalt anerkendt standard, der har til formål at sikre så lavt et ressourcespild og så lidt forurening som muligt.

Dermed har vi forpligtet os til at beskytte miljøet, så meget vi overhovedet kan ved løbende at nedbringe vores indvirkning på miljøet fra vores forretning, produkter og tjenester gennem en systematisk tilgang til planlægning, styring og eftersyn af vores handlinger. Dette omfatter effektiv ressourceanvendelse, energiforbrug, Co2-udledning, affald/WEEE og håndtering af miljørisici.

Du kan læse mere om ISO 14001 standarden på miljøstyrelsens hjemmeside

Certifikat Dansk Kabel TV ISO14001 Certifikat Dansk Kabel TV ISO14001