Hvordan ser en ’Post-corona’ arbejdsplads ud?

Efter mange måneder med hjemmearbejde, restriktioner og nedlukning er det stille og roligt ved at blive tid til at vende tilbage til kontorerne i takt med, at samfundet lukker mere op.

Men hvad er det, vi skal vende tilbage til? Hvordan ønsker vi at arbejde i fremtiden, med den læring vi har fået efter COVID-19?

I DKTV har vi set, at produktivitet og effektivitet er fastholdt – måske endda øget i perioden. Vi har set, at den fysiske og mentale trivsel ikke er blevet belastet. Vi har oplevet ro og fokustid. Vi har set en stor tilfredshed med at kunne tilrettelægge arbejdet mere fleksibelt. Alle faktorer som har haft en positiv indflydelse på, medarbejdernes motivation.

Men vi ved også, at medarbejderne har savnet de sociale relationer. Følelsen af sammenhold og fællesskab kræver en stor indsats og er svær at etablere og opretholde på distancen. Vi ved, at det de fleste savner er kollegaer, uformelle snakke og sparring. Vi hører også fra mange, at den tværgående kommunikation – på tværs af afdelinger – er svær at opretholde, når vi ikke ses tilfældigt på gangen eller ved kaffemaskinen. Og alt dette er nødvendigt at genoprette, for at vi kan blive ved med at være Stærkere Sammen – i hele DKTV.

I DKTV vil vi gerne være en arbejdsplads, hvor vi udvikler os – både som mennesker og måden vi arbejder på. Vi vil gerne være en arbejdsplads, hvor der er plads til den enkelte, og hvor den enkeltes behov kan blive imødekommet. Og vi vil være en arbejdsplads, som sætter rammerne for Recharge ud fra en erkendelse af, at fokus og ro giver de bedste forudsætninger for høj performance og mental trivsel.

Coronaen har lært os, at det er muligt at være sådan en arbejdsplads.

Derfor bliver fremtidens arbejdsplads i DKTV en hybrid arbejdsplads, hvor medarbejderne kan vælge mellem kontorarbejde og hjemmearbejde. Valget skal tage udgangspunkt i medarbejderens jobfunktion og medarbejderens samarbejdsrelationer. På vores kontorfaciliterer skal omdrejningspunktet være samarbejde, netværk og sparring. Samtidig opfordrer vi til ugentlige hjemmearbejdsdage i det omfang, det kan lade sig gøre og giver værdi.