Boligforeninger kan lige nu søge tilskud til ladestandere

Ansøgningsfrist: 30. november 2021

Boligforeninger kan lige nu søge tilskud til ladestandere. Men bemærk, at ansøgningsfristen allerede er d. 30. november.

På grund af den korte deadline er det derfor muligt at søge puljen, selvom foreningen endnu ikke har taget stilling på en generalforsamling. Her er det dog vigtigt at nævne, at beslutningen på generalforsamlingen skal være på plads, inden foreningen eventuelt får bevilliget tilskuddet af Bolig- og Planstyrelsen.

Hvis foreningen får tilsagn til tilskuddet, skal referatet fra generalforsamlingen fremsendes til Bolig- og Planstyrelsen senest seks måneder efter, at foreningen har fået tilsagn til tilskuddet.

Ansøg her
Elbillader Easee I Boligforening Elbillader Easee I Boligforening Mobil

50 millioner er øremærket ladestandere

Tilskudsordningen er kommet på baggrund af regeringens mål om 775.000 el- og hybridbiler på de danske veje i 2030. Målsætningen hedder den ”grønne vejtransportaftale” og den bliver altså nu hjulpet på vej af 50 millioner kroner, der er øremærket til at etablere ladestandere i Danmark.

Der er afsat 33,6 millioner kroner til danske almene boligforeninger, og 17,4 millioner kroner til andels- og ejerforeninger.

Der kan ansøges om tilskud til etablering af ladestandere fra den 1.-30. november 2021, og man kan få tilskud til 25% af de tilskudsberettigede udgifter som er ladeudstyr, gravearbejde, kabelføring og tilslutningsbidrag.

Ønsker man at ansøge om tilskud skal det gøres hos Bolig og Planstyrelsen via dette link

Når tilskudspuljerne fordeles, tages der højde for ansøgernes afstand til nærmeste offentlige ladestander og antallet af boliger i foreningen. Der kan kun ansøges én gang pr. forening.

Læs mere om etablering af ladestandere her: https://www.danskkabeltv.dk/erhverv/erhvervslosninger/ladestandere-til-el-biler/