Persondatameddelelse Privatlivspolitikker Persondatameddelelse Privatlivspolitikker

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse

 

Persondatameddelelse for Administrationsaftale (Medlemmer)

Når du benytter DKTV's Administrationsaftale (Medlemmer), indsamler og behandler DKTV som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Denne persondatameddelelse indgår følgende variationer af Administrationsaftale (Medlemmer): Varetagelse af administration for TV pakker, regnskab og andre administrationsydelser for foreninger (både antenne- og boligforeninger).

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter Administrationsaftale (Medlemmer), bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • Navn
 • Adresse
 • Kundenummer
 • E-mail adresse
 • Telefonnummer
 • Restanceoplysninger, rykkere og afdragsordninger
 • Regningsstatus
 • Regninger og regningsarkiv
 • Netværkstilhørsforhold
 • Hvilke services/produkter kunden har købt hos DKTV

 

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at vi kan håndtere administrationen af antenne- og boligforeninger. Dette omfatter regningsservice, levering af produkter, håndtering af ændringsanmodninger på produkter og slutkundeoversigter.

 

Den behandling der foretages med personoplysningerne

 • Vi behandler personoplysninger, når vi foretager logning i systemerne for at kunne levere bestilte produkter, håndtere produktændringer og fakturere.

 

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet Administrationsaftale (Medlemmer). Vi indsamler desuden personoplysninger fra din antenne- eller boligforening.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne:

 • Indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med afbenyttelse af DKTV’s Administrationsaftale (Medlemmer), bliver udført på baggrund af en kontraktuel forpligtelse med foreningen for at kunne give kunden adgang til den pågældende service, samt en retslig forpligtelse jævnfør logningsbekendtgørelsen.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Når du benytter DKTV's Administrationsaftale (Medlemmer), bliver dine personoplysninger indsamlet og behandlet af online betalingsvirksomheder. Det sker for at sikre korrekt fakturering via en PBS betalingsløsning eller via EAN-nummer afregning (ved brug af OIO-UBL-fakturering). Ydermere bliver dine oplysninger indsamlet og behandlet af et system hostet af en ekstern softwarevirksomhed for at kunne sikre korrekt levering af Administrationsaftale (Medlemmer). Hvis der leveres

TV-pakker, videregives personoplysninger til foreningens valgte TV-leverandør.

 

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Administrationsaftale (Medlemmer).

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet Administrationsaftale (Medlemmer).

 

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Administrationsaftale (Medlemmer), skal du kontakte DKTV's Kundeservice på telefon 69 12 12 12

Denne persondatameddelelse er opdateret oktober 2023