Persondatameddelelse Privatlivspolitikker Persondatameddelelse Privatlivspolitikker

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse

 

Persondatameddelelse for WiFi Hotspot

Når du benytter DKTV's WiFi Hotspot, indsamler og behandler DKTV som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter WiFi Hotspot, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 

 • Telefonnummer
 • IP Adresse (tildelt)
 • MAC adresse (til kundeenhed)
 • MAC adresse (access point)
 • Sessionslængde (varighed)
 • Sessionstid (tidspunkt)
 • Sessions ID
 • Accounting ID
 • Unik bruger ID
 • Brugernavn
 • Bruger password
 • Netværkstilhørsforhold
 • Godkendelsestype
 • Datamængde brugt/sendt
 • Tidspunkt for brugeroprettelse
 • Tidspunkt for fornyelse af adgangskode
 • Boligforening hvor brugeren har fået adgang
 • WiFi Controller IP

 

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at du kan få adgang til og benytte WiFi Hotspots, der er opsat af DKTV på vegne af en Boligforening, Antenneforening eller andre.

Den behandling der foretages med personoplysningerne

 • Ved anmodning om adgang til WiFi Hotspot, benyttes brugerens mobiltelefonnummer, som styresystemet (WiFi-Radius) autogenererer et password ud fra. Dette sendes til kunden via SMS og kan benyttes til at logge ind på WiFi hotspot.
 • Efter logningsbekendtgørelsens regler indsamles der desuden yderligere teknisk information (fx IP Adresse og Session-tid).

 

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet WiFi Hotspot.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for at kunne tilgå netværket, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingen bliver udført på baggrund af en anmodning fra brugeren om adgang til netværket og er en forudsætning for leveringen af produktet WiFi Hotspot.
 • En retlig forpligtelse efter logningsbekendtgørelsen til at logge visse tekniske data om din brug af produktet WiFi Hotspot.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • DKTV videregiver ikke dine personoplysninger i forbindelse med din brug af produktet WiFi Hotspot.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet WiFi Hotspot. Dette inkluderer, at telefonnumre og session log-data opbevares 1 år i den database, som DKTV opretholder for at kunne overholde reglerne herom i logningsbekendtgørelsen.

 

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.


Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af WiFi Hotspot, skal du kontakte DKTV's Kundeservice på telefon 69 12 12 12

 

Denne persondatameddelelse er opdateret oktober 2023