Persondatameddelelse Privatlivspolitikker Persondatameddelelse Privatlivspolitikker

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse

 

Persondatameddelelse for Bredbånd (Alle hastigheder)

Når du benytter DKTV's bredbåndprodukt, indsamler og behandler DKTV som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Denne persondatameddelelse omfatter alle bredbåndshastigheder.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter Bredbånd, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Kundenummer
 • IP Adresse
 • Besøgte hjemmesider
 • Permission til markedsføring
 • Brugeradministration og adgang til applikationer
 • Restanceoplysninger, rykkere og afdragsordninger
 • Regningsstatus
 • Regninger og regningsarkiv
 • Kundeordre
 • MAC Adresse
 • Netværkstilhørsforhold

 

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at du kan tilgå internettet, eventuelle tillægsprodukter og andre services via din bredbåndsforbindelse og at vi leverer den korrekte hastighed.
 • Vi behandler desuden data for at kunne generere en regning til dig.
 • Vi behandler desuden oplysningerne for at kunne sende dig relevant markedsføring til dig, hvis du har givet os tilladelse til dette.

 

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Vi behandler personoplysninger, når vi logger dit aktivitetsniveau på forbindelsen samt dine specifikke aktiviteter, samt når vi fakturerer dig og sender dig markedsføring.

 

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet Bredbånd.

 

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne:

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Bredbånd.
 • En retlig forpligtelse til at logge dit aktivitetsniveau samt specifikke aktiviteter i forbindelse med benyttelse af produktet.
 • En berettiget interesse for DKTV til at kunne sende kunne målrette relevant markedsføring til dig.

 

Indsigelse mod behandling af personoplysninger

 • Da vi behandler dine personoplysninger efter en interesseafvejning, har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Gør du dette, må vi derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Indsigelse mod behandling af personoplysninger til direkte markedsføring

 • Da vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne til dette formål, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Gør du dette må vi derefter ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål. Du gør indsigelse ved at henvende dig til kundeservice.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Når du benytter DKTV's bredbåndsprodukter, bliver dine personoplysninger indsamlet og behandlet af online betalingsvirksomheder. Det sker for at sikre korrekt fakturering via en PBS betalingsløsning eller via EAN-nummer afregning (ved brug af OIO-UBL-fakturering). Dine oplysninger bliver også opdateret i et lagerstyringssystem vi benytter fra en ekstern softwarevirksomhed. Denne behandling sker for at du som kunde kan få tilsendt fysiske produkter (f.eks. routere) der tillader adgang til DKTV's bredbåndsforbindelser.

 

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Bredbånd.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet Bredbånd.

 

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Bredbånd, skal du kontakte DKTV's Kundeservice på telefon 69 12 12 12

 

Denne persondatameddelelse er opdateret oktober 2023