Persondatameddelelse Privatlivspolitikker Persondatameddelelse Privatlivspolitikker

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse

 

Persondatameddelelse for Installation

Når du benytter DKTV Installation, indsamler og behandler DKTV som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Denne persondatameddelelse vedrører følgende Installationstyper:

 • Antenne netværk
 • Bolig netværk
 • Fiber netværk

Samt service- og installationsydelser i private hjem, erhverv og offentlige miljøer.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter DKTV Installation, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

For foreninger og erhverv:

 • Navn
 • Rolle
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Foreningens bankkontonummer
 • Restanceoplysninger, rykkere og afdragsordninger
 • Regningsstatus
 • Regninger og regningsarkiv
 • Hvilke services/produkter kunden har købt hos DKTV
 • Netværkstilhørsforhold

 

For kunder og/eller ansatte:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Restanceoplysninger, rykkere og afdragsordninger
 • Regningsstatus
 • Regninger og regningsarkiv
 • Hvilke services/produkter kunden har købt hos DKTV
 • Netværkstilhørsforhold

 

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at vi kan udarbejde tilbud, udføre installationsydelser og for at kunne fakturere for den leveret ydelse.

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Vi behandler personoplysninger for at kunne indgå en aftale med kunden og have en løbende dialog med denne i forbindelse med etableringen af den aftalte ydelse. Der behandles desuden personoplysninger for at sikre korrekt adgang til fysiske lokationer mv.

 

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet DKTV Installation. Vi indsamler desuden personoplysninger fra kunden, som aftalen er indgået med.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

 • DKTV indsamler og behandler informationer fra private, eksterne foreninger og erhverv. Dette indeholder nødvendige informationer omkring arbejdsopgaver herunder, kontaktoplysninger, adresseforhold og andre relevante arbejdsinstruktioner. Dette sker for at sikre korrekt levering af Installations ydelsen, og på baggrund af en berettiget interesse og/ eller en kontraktuel forpligtelse.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • DKTV videregiver ikke dine personlige oplysninger i forbindelse med din anvendelse af produktet Installations ydelser, med mindre det er en forudsætning for vores opfyldelse af aftalen.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet DKTV Installation.

 

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af DKTV Installation, skal du kontakte DKTV's Kundeservice på telefon 69 12 12 12

 

Denne persondatameddelelse er opdateret oktober 2023