Persondatameddelelse Privatlivspolitikker Persondatameddelelse Privatlivspolitikker

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse

 

Persondatameddelelse for Serviceaftaler

Når du benytter DKTV's Serviceaftaler, indsamler og behandler DKTV som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Denne persondatameddelelse vedrører flere typer af Serviceaftaler.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter Serviceaftaler, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 

For Foreninger og Erhverv

 • Navn
 • Rolle
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Foreningens bankkontonummer

 

 • Restanceoplysninger, rykkere og afdragsordninger
 • Regningsstatus
 • Regninger og regningsarkiv
 • Netværkstilhørsforhold
 • Hvilke services/produkter kunden har købt hos DKTV

 

For medlemmer og/eller ansatte

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Restanceoplysninger, rykkere og afdragsordninger
 • Regningsstatus
 • Regninger og regningsarkiv
 • Netværkstilhørsforhold
 • Hvilke services/produkter kunden har købt hos DKTV

 

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at vi kan levere den aftalte serviceydelse og for at kunne afregne aftalen.

 

Den behandling der foretages med personoplysningerne

 • Vi behandler personoplysninger, når vi udarbejder et tilbud til kunden, ved oprettelsen af serviceaftalen og i forbindelse med løbende projekter knyttet hertil og når der bliver indgået et aftaleforhold mellem DKTV og kunden. DKTV administrerer aftalen og sine kontraktuelle forpligtelser i den forbindelse ved løbende at registrere henvendelser om servicering og assistance til personer hos kunden.

 

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet Serviceaftaler. Vi indsamler desuden personoplysninger fra kunden, som aftalen er indgået med.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Serviceaftaler.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

 • I forbindelse med anvendelse af serviceaftaler fra DKTV, indsamles og behandles der informationer fra eksterne foreninger og erhverv. Forudsat at det er en del af den kontraktuelle forpligtelser. Dette indeholder nødvendige informationer omkring arbejdsopgaver herunder, kontaktoplysninger, adresseforhold og andre relevante arbejdsinformationer (dette kan være omkring hvad der er blevet installeret). Dette sker for at sikre korrekt levering af Serviceydelsen.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet Serviceaftaler.

 

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:

 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Serviceaftaler, skal du kontakte DKTV's Kundeservice på telefon 69 12 12 12

 

Denne persondatameddelelse er opdateret oktober 2023