Persondatameddelelse Privatlivspolitikker Persondatameddelelse Privatlivspolitikker

Privatlivspolitik

 

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse:

 

Persondatameddelelse for DKTV's Sikkerhedspakke

 

Når du benytter DKTV’s Sikkerhedspakke, indsamler og behandler  DKTV som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Gå til: Fortroligheds­politik til F‑Secure Total

 

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter  DKTV’s Sikkerhedspakke, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Kundenummer
 • Hvilke services/produkter kunden har købt hos DKTV
 • Om DKTV’s Sikkerhedspakke er aktiveret
 • Antal købte DKTV Sikkerhedspakke licenser
 • Antal benyttede DKTV Sikkerhedspakke licenser

 

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

At give kunden adgang til antivirusprogrammer og anden sikkerhedssoftware, samt at minde kunden om, at der er uudnyttede licenser tilknyttet produktet. 

 

Den behandling der foretages med personoplysningerne

Kundens navn, e-mailadresse og antal licenser i sikkerhedspakken videregives til F-Secure, hvorefter en licensnøgle bliver knyttet til e-mailadressen. Kunden aktiverer selv licensnøglen efter invitation fra F-Secure. Der udveksles dagligt information om kunders uudnyttede licenser i sikkerhedspakken mellem F-Secure og DKTV 

 

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet DKTV Sikkerhedspakke.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os. Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores abonnementsmæssige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet DKTV Sikkerhedspakke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • I forbindelse med leveringen af produktet DKTV Sikkerhedspakke, videregiver DKTV kundens e-mailadresse til F-Secure, da det er e-mailadressen som kundens licensnøgle bliver bundet op på. Herefter bliver kunden inviteret til en onlineportal hvor de selv kan downloade software og benytte sikkerhedsfunktionerne. Baseret på anmodninger, modtager DKTV opdateringer fra F-Secure om, hvor mange af de bestilte licenser der er blevet taget i brug på kundeniveau. Som et led i installationen, skal kunden indgå en særskilt licensaftale om brugsret til sikkerhedsfunktionerne direkte med licenshaver. Licensaftalen skal gennemgås og særskilt accepteres af kunden, første gang kunden via sin computer, tablet eller smartphone foretager login til sikkerhedsfunktionerne. Kunden indgår således et direkte aftaleforhold med licenshaver, som DKTV alene formidler og ikke er part i. Dette aftaleforhold gør F-Secure til dataansvarlig i forhold til den behandling af personoplysninger der sker i forbindelse med kundens benyttelse af DKTV Sikkerhedspakken. For at læse mere om F-Secures behandling af personoplysninger henviser vi til at læse deres produktspecifikke privatlivspolitik.

 

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for aktivering og leveringen af produktet DKTV Sikkerhedspakke.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, herunder hvis du stadig er bredbåndkunde. For så vidt angår dine data i sikkerhedspakken, henvises til F-Secure. 

 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af  DKTV’s Sikkerhedspakke, skal du kontakte  DKTV’s Kundeservice på telefon 69 12 12 12.

 

Denne persondatameddelelse er opdateret december 2023