Persondatameddelelse Privatlivspolitikker Persondatameddelelse Privatlivspolitikker

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse

 

Persondatameddelelse for DKTV's Sikkerhedspakke

 

Når du benytter DKTV's Sikkerhedspakke, indsamler og behandler DKTV som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter DKTV's Sikkerhedspakke, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Kundenummer
 • Restanceoplysninger, rykkere og afdragsordninger
 • Regningsstatus
 • Regninger og regningsarkiv
 • Hvilke services/produkter kunden har købt hos DKTV

 

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at vi kan levere DKTV's Sikkerhedspakke.

 

Den behandling der foretages med personoplysningerne

 • Vi administrerer og servicerer produktet. I forbindelse med oprettelsen af produktet sender vi en licensnøgle elektronisk til kundens e-mailadresse. Vi videregiver kundens e-mailadresse og licensnøgle til F-Secure.

 

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet Sikkerhedspakke.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os. Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores abonnementsmæssige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Sikkerhedspakke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • I forbindelse med leveringen af DKTV’s Sikkerhedspakke videregiver vi din e-mailadresse og licensnøgle til F-Secure.

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for aktivering og leveringen af produktet Sikkerhedspakke.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet Sikkerhedspakke.

 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af DKTV’s Sikkerhedspakke, skal du kontakte DKTV Kundeservice på telefon 69 12 12 12.

 

Denne persondatameddelelse er opdateret april 2023