Persondatameddelelse Privatlivspolitikker Persondatameddelelse Privatlivspolitikker

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse:

 

Persondatameddelelse for Sikring

Når du benytter DKTV's produkt Sikring, indsamler og behandler DKTV som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Denne persondatameddelelse vedrører alle typer af Sikrings ydelser.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter Sikring, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Kundenummer
 • CVR-nummer i forbindelse med erhvervsaftaler med enkeltmandsvirksomheder

 

 • Restanceoplysninger, rykkere og afdragsordninger
 • Regningsstatus
 • Regninger og regningsarkiv
 • Netværkstilhørsforhold
 • Hvilke services/produkter kunden har købt hos DKTV

 

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at vi kan give et tilbud på den specifikke ydelse, indgå en aftale om levering af en specifik ydelse og levere den specifikke ydelse til kunden.

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Vi behandler personoplysninger i de forskellige systemer, som understøtter support og fejlretning af produktet til kunderne. Oplysningerne bruges desuden til at tildele adgange mv til de relevante personer og for at kunne yde support. Der bliver desuden behandlet oplysninger om, hvilket udstyr den enkelte kunde har installeret og/eller tilkøbt.

 

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet Sikring. Vi indsamler desuden personoplysninger fra kunden, som aftalen er indgået med.

 

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Sikring.
 • En berettiget interesse i at kunne levere den bedst mulige service for kunden.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Hvis du har et alarmanlæg (AIA), kan det være tilknyttet en kontrolcentral. I disse tilfælde indgår du også en selvstændig aftale med kontrolcentralen. Dette sker typisk i forbindelse med installationen af anlægget. Navnet på kontrolcentralen fremgår af din installationserklæring. DKTV forestår installation og tilslutning til den kontrolcentral du måtte have valgt.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet Sikring.

 

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Sikring, skal du kontakte DKTV's Kundeservice på telefon 69 12 12 12

 

Denne persondatameddelelse er opdateret oktober 2023