Persondatameddelelse Privatlivspolitikker Persondatameddelelse Privatlivspolitikker

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse

 

Persondatameddelelse for Telefoni (Fastnet)

Når du benytter Telefoni (Fastnet), indsamler og behandler DKTV som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Denne persondatameddelelse vedrører flere forskellige variationer af produktet Telefoni (Fastnet)

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter Telefoni (Fastnet), bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Kundenummer
 • IP-adresse
 • Oplysninger om, hvem kunden har ringet til (specificerede regninger/samtalespecifikation CDR)
 • Oplysninger om, hvem kunden har ringet til, herunder regninger som indeholder B-numre
 • Voicemail, indhold og kaldsnumre
 • Permission til markedsføring
 • Restanceoplysninger, rykkere og afdragsordninger
 • Regningsstatus
 • Regninger og regningsarkiv
 • Almindelige regningsoplysninger på en takstopdelt regning
 • Saldo maksimum
 • Netværkstilhørsforhold

 

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at du kan benytte fastnettelefontjenesten til at foretage og modtage opkald samt funktionaliteter, der hører til abonnementet.
 • Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sikre korrekt afregning.
 • Vi behandler dine personoplysninger for at kunne overholde vores forpligtelser efter logningsbekendtgørelsen.

 

Den behandling der foretages med personoplysningerne

 • Vi opsamler CDR data for at kunne fakturere dig korrekt og for at kunne placere og modtage opkald.

 

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet Telefoni (Fastnet).

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Telefoni (Fastnet).
 • Vores retlige forpligtelse til at overholde bestemmelserne i logningsbekendtgørelsen

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • I forbindelse med leveringen af Telefoni (Fastnet) videregiver vi dit telefonnummer til TDC A/S for at DKTV kan modtage og sende telefontrafik til andre operatører via TDC's netværk.

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Telefoni (Fastnet).

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet Telefoni (Fastnet)

 

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Telefoni (Fastnet), skal du kontakte DKTV's Kundeservice på telefon 69 12 12 12.

 

Denne persondatameddelelse er opdateret oktober 2023