Persondatameddelelse Privatlivspolitikker Persondatameddelelse Privatlivspolitikker

Persondatameddelelse for DKTV Business Intelligence (BI)

Denne persondatameddelelse gælder for DKTV forretningsenheder, som benytter BI (Data & Advanced Analytics) tjenester

Denne persondatameddelelse beskriver forholdene om vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i forbindelse med brug af BI (Business Intelligence) Data & Advanced Analytics.

Hvem er dataansvarlig og hvordan kontakter du os?

DKTV A/S, CVR-nr. 17981684, Teglholmsgade 1, 2450 København SV. DKTV er dataansvarlig. Det betyder, at det er DKTV, der afgør, til hvilke formål personoplysningerne bliver indsamlet og viderebehandlet til.

Du kan kontakte DKTV via kundeservice ks@dktv.dk.

Hvis du ønsker at kontakte DKTV A/S DPO i forhold til spørgsmål om databeskyttelse, skal følgende kontaktoplysninger benyttes :

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefonnummer – 72 27 30 02
E-mail – dpo.tdcnet@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/tdcnet/
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

 

Hvilke typer af personoplysninger behandler vi?

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om vore kunder til brug for BI:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • MAC-adresse på udstyr som bliver tilsluttet
 • Produkt type
 • Produkt data
 
Med hvilke formål behandler vi personoplysningerne?

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

Baseret på vores interne data om vores kunder, arbejder vi dagligt med at udarbejde og stille indsigter til rådighed for vores forretningsenheder, så de er i stand til:

 • Operationelle performance vurderinger (kald til kundekundecenter, performance rapporteringer, overblik over igangsatte initiativer i salg, kundecenter, forudsigelse af salg/churn/kald/konverteringer, regionale initiativer etc.).
 • Optimere vores interne processer og systemer (rapporterings overblik, heatmaps, nedbrud, service levels etc.).
 • Optimere vores brug af økonomiske midler (fordeling af operationelle budgetter på marketing, salg, kundeservice, teknikere, stabs- og kundevendte enheder).

Til understøttelse af disse formål anvender DKTV en række analytiske metoder til at frembringe indsigt og viden omkring vores forretning. Disse metoder inkluderer:

 • Data management i form af sammenstilling af interne data fra vores kundesystemer med henblik på at besvare spørgsmål.
 • Deskriptiv dataanalyse og rapportering med henblik på skabe overblik over kundebevægelser, finansielle vurderinger og trends i kundebasen.
 • Advanced Analytics med henblik på at forebygge misbrug og forbedre kundeoplevelsen, samt forudsige kundeudvikling og forretningsmæssige trends.

Ovenstående er baseret på en samling af dedikerede data punkter som gør os i stand til effektivt at besvare ovenstående spørgsmål.

Vores kundekontakt er altid underlagt gældende regler om tilladelser, så vi ikke aktivt kontakter vore kunder uden at DKTV har den lovmæssige hjemmel til dette. Der gøres ikke brug af automatiske profileringer.

 
Hvilket retsgrundlag bruger vi til at behandle personoplysningerne?

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • En berettiget interesse for DKTV til at kunne levere udføre de ovenstående analyser med henblik på at forbedre vore services, føre statistik og til at kunne målrette relevant markedsføring overfor vores kunder. Den berettigede interesse skal ses i lyset af, at DKTV til brug for BI kun behandler almindelige personoplysninger, herunder særligt tekniske adresser, som DKTV allerede behandler til andre formål.
 • Visse oplysninger behandles kun med dit samtykke. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til denne type behandling.
 
Dine rettigheder

Oplysningspligt

Du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Informationen finder du i denne persondatameddelelse.

Ret til indsigt

Du ret til at få dine personoplysninger udleveret. For at beskytte dine personoplysninger, skal vi have din identitet bekræftet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger.

Ret til at korrigere

DKTV sikrer, at dine personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan rette oplysningerne.

Ret til sletning

DKTV har en slettepolitik for at sikre, at ingen personoplysninger gemmes længere end nødvendigt. Herudover kan du selv bede om at få slettet personoplysninger om dig.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker på baggrund af en interesseafvejning af vores og dine formål og hensyn.

Hvis indsigelsen er berettiget, vil vi begrænse behandlingen, som beskrevet nedenfor.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Gør du indsigelse mod denne behandling må vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få standset behandlingen af dine personoplysninger, når:

 • du mener, at personoplysningerne er forkerte. Vi standser behandlingen, indtil vi har fået bekræftet, at personoplysningerne er korrekte
 • behandlingen er ulovlig. I stedet for at få slettet personoplysningerne, kan du få standset behandlingen
 • vi ikke længere har brug for personoplysningerne for at kunne opfylde det oprindelige formål med behandlingen, men vi skal beholde oplysningerne for at kunne oprette, udøve eller forsvare juridiske krav
 • du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger bliver begrænset, må vi kun opbevare personoplysningerne, og ikke behandle dem på anden måde end begrænsningen tillader.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Tilsynsmyndigheden kan være Datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen afhængigt af, hvilke typer personoplysninger, der er tale om.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk og Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger på www.erst.dk.

 

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Personoplysninger videregives ikke til 3. part.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 5 år på forhenværende

kunder. Oplysninger om opkald opbevares i 12 måneder samt markedsføringsdata opbevares i 2 år.

 

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med DKTV´S brug af BI, bedes du venligst tage kontakte kundeservice hos DKTV på telefon 69 12 12 12.

 

Denne persondatameddelelse er opdateret oktober 2023