Persondatameddelelse Privatlivspolitikker Persondatameddelelse Privatlivspolitikker

Persondatameddelelse for TDC Business Intelligence (BI)

Denne persondatameddelelse gælder for TDC NET forretningsenheder, som benytter BI (Data & Advanced Analytics) tjenester

Denne persondatameddelelse beskriver forholdene om vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i forbindelse med brug af BI (Business Intelligence) Data & Advanced Analytics.

TDC NET er meget langt fremme med hensyn til brugen af BI med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for at skabe gode kundeoplevelser og gode forretningsmuligheder.

 

Typer af personoplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om vore kunder til brug for BI:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Adgangskoder til TDC Erhvervs selvbetjeningssystemer
 • MAC-adresse på udstyr som bliver tilsluttet
 • WIFI SSID
 • WIFI SSID password
 • LID nummer på forbindelsen så vi kan registrere det i vores systemer
 • IMEI-nummer

 

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

Baseret på vores interne data om vores kunder, arbejder vi dagligt med at udarbejde og stille indsigter til rådighed for vores forretningsenheder, så de er i stand til:

 • Vurdere trends i markedet (køb, salg, churn, porteringer, kundetilfredshed).
 • Operationelle performance vurderinger (kald til kundekundecentre, performance rapporteringer, overblik over igangsatte initiativer i salg, kundecenter, forudsigelse af salg/churn/kald/konverteringer, regionale initiativer etc.).
 • Skabe bedre grund til at målrette kundeoplevelsen (kategorisere kundesegmenter, churn potentieller kunder, mersalgs muligheder, anbefalinger) med henblik på at give en relevant kundeoplevelse.
 • Optimere vores interne processer og systemer (rapporterings overblik, heatmaps, nedbrud, service levels etc.).
 • Optimere vores brug af økonomiske midler (fordeling af operationelle budgetter på marketing, salg, kundeservice, teknikere, stabs- og kundevendte enheder).

Til understøttelse af disse formål anvender TDC en række analytiske metoder til at frembringe indsigt og viden omkring vores forretning. Disse metoder inkluderer:

 • Data management i form af sammenstilling af interne data fra vores kundesystemer med henblik på at besvare spørgsmål.
 • Deskriptiv dataanalyse og rapportering med henblik på skabe overblik over kundebevægelser, finansielle vurderinger og trends i kundebasen.
 • Advanced Analytics med henblik på at forebygge misbrug og forbedre kundeoplevelsen, samt forudsige kundeudvikling og forretningsmæssige trends.
 • Machine learning til statistisk at udvikle kunde anbefalinger, churn segmenter, CLV, kunde segmenter etc.
 • Deep Learning til billede og tekstanalyse.

Ovenstående er baseret på en samling af dedikerede data punkter (produkt data, demografi, brug af koncernens produkter, mv.), som gør os i stand til effektivt at besvare ovenstående spørgsmål.

 

Vores kundekontakt er altid underlagt gældende regler om tilladelser, så vi ikke aktivt kontakter vore kunder uden at TDC NET har den lovmæssige hjemmel til dette. Der gøres ikke brug af automatiske profileringer.

 

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • En berettiget interesse for TDC til at kunne levere udføre de ovenstående analyser med henblik på at forbedre vore services, føre statistik og til at kunne målrette relevant markedsføring overfor vores kunder. Den berettigede interesse skal ses i lyset af, at TDC til brug for BI kun behandler almindelige personoplysninger, herunder særligt tekniske adresser og information om brug af den pågældende terminal, som TDC allerede behandler til andre formål.
 • Samtykke. Visse oplysninger behandles kun med dit samtykke. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til denne type behandling.

 

Indsigelse mod behandling af personoplysninger

 • Da vi behandler dine personoplysninger efter en interesseafvejning, har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Gør du dette, må vi derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Du gør indsigelse ved at henvende dig til kundeservice hos det relevante brand i TDC NET.

 

Indsigelse mod behandling af personoplysninger til direkte markedsføring

 • Da vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne til dette formål, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Gør du dette må vi derefter ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål. Du gør indsigelse ved at henvende dig til kundeservice hos det relevante brand i TDC NET.

 

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Personoplysninger videregives ikke til 3. parter.
 • Personoplysninger overlades dog til databehandlere, som hjælper med 2. level support og systemdrift.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Personoplysninger kan i nogle tilfælde blive overført til underleverandører der står for 2. level support og systemdrift, som ligger udenfor EU (Indien og Pakistan) til brug for at give den nødvendige tekniske assistance. EU Kommissionen har ikke truffet beslutninger om tilstrækkeligheden af lovgivningen og praksis i Indien og Pakistan. Det juridiske grundlag for overførslen er EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 5 år på forhenværende kunder. Oplysninger om opkald opbevares i 12 måneder samt markedsføringsdata opbevares i 2 år.

 

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:

 

Dansk version:

https://tdcgroup.com/-/media/images/tdccom/privacy/si0003_dk.ashx?la=en

English version:

https://tdcgroup.com/-/media/images/tdccom/privacy/si0003_uk.ashx?la=en

 

Kontakt for yderligere informationer

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med TDC’s brug af BI, bedes du venligst tage kontakte kundeservice hos det relevante brand i TDC NET.

 

Denne persondatameddelelse er opdateret februar 2022