FAQ: Solceller

 

Hvad er en solcelle?

En solcelle er en diode, der fungerer som transducer, der via den fotovoltaiske effekt omdanner en del af den modtagne lysenergi til elektrisk energi. Lyskilden kan f.eks. være solens solenergi.

 

Energi fra sol i Danmark. Kan man det?

Selvom Danmark ligger nordligt, så er solceller i dag så effektive, at de producerer energi året rundt.


Grafik: Rune Zeitzen/TV 2 VEJRET | Kilde: DMI

 

Hvornår passer det bedst at få opsat solceller?

Rent praktisk kan man installere solceller året rundt.

Den bedste timing er i forbindelse med nyt tag eller fuld tagrenovering, hvor tagets levetid er mindre end 10 år.

Bliver I mødt med krav ift. energioptimering eller CO2 regnskab, så kan solceller være vejen at gå for at opfylde kravene.

 

Hvad er processen for at få opsat solceller? 

 • Behovsafdækning. Hvor meget strøm bruger I? Hvornår bruger I strømmen?
 • Foranalyse af myndighedsforhold. Er der nogle regler eller krav, der skal overholdes?
 • Besigtigelse af bygning(er). Hvor mange kvm. tagflade har I? Hvad er hældningen på taget? Hvordan er placeringen i forhold til solen? Er der f.eks. behov for forstærkning af tag?
 • Prisoverslag med en forventet tilbagebetalingstid, som typisk ligger mellem 5 og 10 år.
 • Projektplan for igangsætning og færdiggørelse af solcelleanlægget
 • Montering af solceller og/eller elinstallation
 • Service og overvågning af anlægget.

 

Batteri - lagring af strømmen

Solenergi produceres i dagtimerne. Derfor er det også i dagtimerne, at energien skal bruges. Energi der ikke bliver brugt sendes direkte retur til elnettet. Man tjener ikke meget på den overskydende energi. Og det hænder, at man skal betale for at komme af med det. Derfor kan et batteri være en god investering, så man kan lagre strømmen til senere brug, - et såkaldt energilager.

Et batterianlæg kan også lagre fra nettet, når strømmen er billig, for at gemme til senere forbrug, når strømmen er dyr. Det kan for mange være en rigtig god investering.
Salg til stabilisering af elnettet ved større batteri kan også give indtægter.

Ligesom med solceller kommer batteri i mange modeller.

 

Påmonterede solceller

Almindelige solceller og -paneler, som vi kender dem, der kan installeres på eksisterende tag, uden at det kræver udskiftning af tegl.  De findes efterhånden i mange modeller og størrelser, og de er oftest dem der er mest fordelagtige i pris og med kortest tilbagebetalingstid.

 

Integrerede solceller

Integrerede solceller er fx indbygget i vinduesglas, i bygningens ydermur eller tag. Det vil sige, at de erstatter det traditionelle materiale og fungerer som et 2-i-1 produkt (tagbelægning/facade og solcelle i et).

 

Solcelletag

Solcelletag er tagsolceller, der bruges som det fuldstændigt traditionelle tag. Tagmodulerne overlapper hinanden både i længde- og bredderetningen og udgør herved en tæt klimaskærm, som man kender det fra andre tagmaterialer. Den underliggende konstruktion er identisk med den, man kender fra andre tagtyper, og montagen foregår hurtigt i en enkel arbejdsgang. Taget vil være opbygget af rammeløse solcellepaneler med en matsort og ensartet overflade, som giver et roligt og enkelt udtryk uden forstyrrende elementer.

DKTV arbejder sammen med Ennogie.dk om levering af solcelletag.

 

Levetid for solceller

Solceller har en lang levetid. Typisk er der en garanti på 25 år, og da teknologien er uden bevægelige dele, er den robust og driftssikker med lave vedligeholdelsesomkostninger.

Der er som regel også 25 års garanti på invertere.

 

Hvad er en inverter?

I solcelleanlægget indgår der et antal invertere. Invertere omdanner den strøm solcellerne producerer fra jævnstrøm til vekselstrøm. 

Invertere fås i mange udgaver og størrelser. Typisk fra 2 til 40 KW. Og det kan være tale om central inverter eller mikroinverter.

En central inverter er den mest almindelige type og bruges til anlæg, hvor alle solcellerne er koblet sammen i rækker. Den placeres typisk ved el tavlen inde eller udvendigt.

En micro-inverter er derimod en lille inverter, der monteres på taget og som ofte bruges til mindre anlæg.

 

 

FOR BOLIGFORENINGER

 

Kan alle boligforeninger opsætte solceller og er udbyttet lige stort for alle?

Ja, medmindre der er lokalplaner eller andet der taler imod. Om investeringen betaler sig, er en økonomisk afvejning for den enkelte forening at tage beslutning om.

 

Hvordan fordeles strømmen i foreningen?

Det samlede strømforbrug, der skal afregnes til el-leverandøren (el-nettet) fordeles ud på alle de forbrugte KW i foreningens energifællesskab – og dermed får alle glæde af den lavere pris uanset hvem, der har brugt strøm og hvornår. Lidt a la fælles afregning af vand eller varme i en forening.

 

Hvad er et energifællesskab?

I et energifællesskab går man sammen om at producere energi til fællesskabets eget brug. Det kan eksempelvis være en boligforening, der opsætter solceller på deres tag og på den måde supplerer deres brug af strøm fra den kollektive elforsyning med deres eget grønne og bæredygtige alternativ.

En ny lov slår fast, at man ikke må dele energi med andre end dem i den specifikke bygning, hvor solcellerne sidder, så en forening med flere matrikler eller flere bygninger (eks. tæt-lav), må ikke umiddelbart dele strømmen på tværs af disse. Dog er der lagt op til, at der kan laves en aftale med el-distributøren, Energinet og Forsyningstilsynet om deling mod ekstra afgifts- og gebyrbetaling.

 

Hvorfor bimåler?

Solcelleanlæg til boligforeninger dækker typisk hele bygningen. Lige fra de enkle lejligheder til fælles områder. Er lejlighederne med over solcelleanlægget skal elmålerne udskiftet til en bi måler. Således at hver lejlighed kan afregnes for deres forbrug. Ligesom ved f.eks. Varmeaflæsning.

Bemærk at ved bimåler er det ikke muligt for lejerne selv at vælge elforsyningsselskab, da der ved denne løsning allerede er valgt et forsyningsselskab. Der installeres en hovedmåler, der måler hele bygningens forbrug.

 

 

DKTV SOLCELLEANLÆG

 

Hvilke typer solceller leverer DKTV 

Vi leverer fra de klassiske påmonterede solceller på taget, til integrerede solceller i teglene eller nedsænket i taget – eller decideret soltage for et flot, ensartet udtryk. (læs mere nedenfor)

 

Hvad koster det?

Fra 50.000 kr. og opefter

 

Kundeservice og support

Hos DKTV får man dansk support og service 365 dage om året. Ring til 69 12 12 12

 

Hvordan kommer man i gang?

Man starter med en rådgivende samtale med en konsulent fra DKTV, som efter en besigtigelse og indledende undersøgelse af ens behov og ønsker, kan give et overslag på pris og mulige løsninger for foreningen.

 

Tjeklisten for ting I skal tage stilling til:

 • Påmonteret eller integreret solceller?
 • Skal I have en hovedmålerløsning med frit valg af el leverandør eller energifællesskab med bi-målerløsning (Økonomisk mest fordelagtigt)?
 • Skal I gøre brug af ekstern rådgivning omkring godkendelser hos myndigheder, forsikrings- og konstruktionsforhold?
 • Skal I have en batteriløsning med i projektet således at solenergien kan lagres til senere brug?
 • Valg af service abonnement
 • Valg af andre ”grønne” løsninger, når I nu er i gang, f.eks. ladestandere til el-biler?

 

Overvågning af solcelleanlægget

Når solcelleanlægget er monteret og i drift, er det værd at overveje løbende overvågning af anlægget. Det er med til at forsikre jer om, at anlægget kører optimalt. og at fejl opdages med det samme. I vil blive alarmeret, hvis anlægget pludselig daler i effektivitet eller slet ikke producerer strøm.

DKTV kan overvåge anlægget, eller I kan selv stå for overvågningen over en skærm eller tablet.

Det er blevet nemmere at overvåge, da det er blevet standard at indbygge datalogger og webportal i invertere, så man løbende  kan følge med i, hvad solcelleanlægget har produceret og producerer netop nu.