Hvis du ønsker at klage over DKTV's afgørelse

Har du en klage, skal du sende din klage skriftligt til DKTV. DKTV træffer herefter som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 30 dage efter, at klagen er modtaget.

Oplysning Af Klageadgang Oplysning Af Klageadgang Mobil

Sådan gør du

Klagen sendes til: klage@dktv.dk

Er du i tvivl om dine vilkår som kunde, kan du læse dem her.

Hvis du ikke er enig i DKTV’s afgørelse, og hvis din klage vedrører abonnement på teletjenester – f.eks. klager over regningen eller DKTV’s vilkår – kan du indbringe afgørelsen for:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3th
1609 Kbh. V
Telefon: 33 18 69 00
www.teleanke.dk
Teleankenævnet behandler alle tvister mellem forbrugere og teleselskaber om abonnement på teletjenester.

Hvis du ikke er enig i DKTV’s afgørelse, og hvis din klage vedrører indholdstjenester – f.eks. tv, musik eller ringetoner – kan du klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 4171 5000
www.kfst.dk