Truslen mod forsyningssektoren i Danmark

Lige siden krigen i Ukraine har ændret vores verdensbillede, er der opstået større fokus på sikringsmæssige tiltag i forsyningsbranchen. I Danmark skal vi nu i endnu højere grad end hidtil, forholde os til ulovlig påvirkning, sabotage og spionage fra statslige aktører. Det vil sige, at vi nu har et endnu højere ansvar for at opretholde det man kalder ’samfundsvigtige funktioner’.

Og de samfundsvigtige funktioner er alt fra faciliteter, systemer og netværk til teknologi og serviceydelser, som er nødvendige for at passe på danskernes sikkerhed og folkesundhed, både fysisk og økonomisk.

Hænder I Rent Vand Hænder I Rent Vand Mobil

NIS2

Der har længe været lovgivning på området undervejs, som kun er blevet mere aktuel på grund af den geopolitiske situation og de nye trusler mod Europa. Derfor har EU vedtaget et nyt direktiv – NIS2, der træder i kraft den 17. oktober 2024. Net- og Informationssikkerhedsdirektivet (NIS1) har hidtil fokuseret på cybersikkerhed.

Det nye direktiv er suppleret med 'Critical Entities Resilience Directive' (CER), der også retter fokus på fysisk sikkerhed i ca. 16 sektorer i Danmark – heriblandt energi, drikkevand og spildevand. Disse direktiver sætter skærpede krav til fx ledelsen i forsyningssektoren, hvor der bl.a. vil være krav om underretning af myndigheder indenfor 24-72 timer.

CER har særligt fokus på at forhindre og beskytte mod naturfarer, terrorangreb, insidertrusler og sabotage i form af fysiske sikkerhedsforanstaltninger.

Nis2 Sikkerhed Lås På Dør Mobil Adgang Nis2 Sikkerhed Lås På Dør Mobil Adgang Mobil

Fysisk sikkerhed i og omkring vandværker

Faglig chef Mette Oht Klitgaard fra Danske Vandværker anbefaler vandværker at foretage en risikovurdering af vandværket, der kan give et overblik over trusler og sårbarheder. Hun mener, man skal foretage følgende sandsynlighedsvurderinger og derefter forholde sig til hvor og hvilken form for sikring af vandværket, der skal foretages:

Vandvaerk Vand Der Filtreres

Vandværkets tilgængelighed

Sandsynligheden kan øges ved let tilgængelighed for gerningsmanden.

Vandvaerk Vandreservoir

Vandværkets synlige sårbarheder

Sandsynligheden kan øges, hvis der er synlige, sårbare forhold i vandværkets sikkerhedshåndtering, der kan udnyttes af gerningsmanden. F.eks. manglende hegn, ødelagte døre eller andre sikkerhedsforanstaltninger.

Vandloeb Igennem En Mark

Vandværkets geografi

Sandsynligheden kan øges i større byområder, hvor der opholder sig flere mennesker.

Vandvaerk Vand Der Løber Ned Closeup

Vandværket som mål

Sandsynligheden kan øges, hvis vandværket kan opfattes som et attraktivt mål f.eks. indbrud.

En sund sikkerhedskultur i vandværker

Det kan være en fordel at sætte en sikkerhedskultur på dagsordenen. Når alt kommer til alt, så er det ofte menneskelighed og fejl, der øger risikoen for en brist på sikkerheden.

Mette Oht Klitgaard forklarer:

”Det er en rigtig god idé at få styr på, hvem der har nøgler til vandværket, brønde og boringerne. For nogle vandværker sker det, at man mister overblikket over hvem, der har nøgler, fordi der bliver der lavet en lind strøm af nøglekopier. Det åbner for en sikkerhedsbrist, da man ikke præcist ved hvem der har adgang til anlægget. Ryd op i det og høst en lavthængende frugt.”

Kilde: danskevv.dk

Sikring i forsyningsbranchen
Vandværk Sikkerhedslås Cloudbaseret Vandværk Sikkerhedslås Cloudbaseret Mobil