Videoovervågning Case Taastrupgaard København Vestegn Videoovervågning Case Taastrupgaard København Vestegn Mobil

Tryghed er ikke bare et produkt man installerer

Tåstrupgård arbejder med tryghed på flere niveauer


I Tåstrupgård arbejder man med flere aspekter af tryghed. Området har igennem årene været udfordret med hærværk, kriminalitet og det at folk følte sig utrygge i nabolaget. Men tryghed er ikke kun et produkt, man installerer, og som fikser et problem fra en dag til en anden. Tryghed er en følelse, som er baseret på uskrevne regler mellem mennesker.

Dét er de meget bevidste om i Tåstrupgård, og de mange facetter af tryghed danner også grundlag for deres arbejdsstruktur i boligforeningen. Boligforeningens indsatser er hovedsaligt fordelt på to overordnede teams: ejendomskontoret, som er den konsekvente instans, og det boligsociale kontor, som arbejder med at guide og hjælpe beboerne til at undgå de yderste konsekvenser.

Det boligsociale kontor i Tåstrupgård skaber en tryg kultur

Det boligsociale kontor i Tåstrupgård vil gerne hjælpe beboerne til at undgå de yderste konsekvenser som fx at blive opsagt i sin lejlighed eller at blive meldt til politiet. I deres arbejde med den trygge kultur fokuserer de især på børn og unge i alderen 14-18 år, som måske har brug for at blive guidet og hjulpet godt på vej videre i livet.

I form af en social helhedsplan planlægger og aktiverer det boligsociale team forskellige arrangementer og tilbud for beboerne. Det kan fx være udflugt til Hedeland Naturlegeplads, kunstworkshop på billedskole, ’Lån og Leg’, hvor man kan låne legetøj og lege sammen, familienetværk, grillaftener, fodboldklub og meget mere.

Det boligsociale team er i høj grad et sikkerhedsnet, som beboerne kan benytte sig af og søge råd hos. Her bliver de uskrevne leveregler udlevet og på den måde bliver der skabt et fælles ståsted for en tryg kultur i Tåstrupgård.

Trydhed Og Overvågning På Flere Niveauer Trydhed Og Overvågning På Flere Niveauer Mobil

Et mere trygt Tåstrupgård

Tåstrupgård er et godt eksempel på, at tryghed er meget mere end bare overvågning. Tryghed er også en følelse. Det at beboerne føler sig trygge, er en meget afgørende faktor for at en boligforening i et udsat område kan blomstre. Tåstrupgård har i mange år været en omtalt boligforening i medierne – og mange nye spændende projekter er sat i værk for at forbedre livskvaliteten i området.

En ny udviklingsplan for 2021 indeholder både et kulturcenter, et børnekulturhus som indbefatter alt fra vuggestue, børnehave og fritidshjem – og ideen er, at kulturhusene ikke kun skal bruges i hverdagene - de skal også være en fast del af weekendens liv og fritid.

I Tåstrupgård er man lykkes med at skabe tryghed og hele tiden at arbejde med trygheden i området. Man har formået at arbejde med de uskrevne regler og kombineret et tryghedsnet med en mere konsekvent instans, nemlig videoovervågning. Kombinationen af disse instanser har skabt et mere trygt Tåstrupgård.

Videoovervågning som en konsekvent sidste instans

Da beboerne vedtog at få installeret videoovervågning fra DKTV Sikring oplevede ejendomskontoret, at de kunne halvere deres udgifter til hærværk. Men de oplevede også, at hele processen omkring politisager og vidner blev betydeligt nemmere og mere tryg at håndtere – både for medarbejdere og dem der eventuelt stod og skulle vidne i en sag.

Inden overvågningskameraerne blev sat op, blev der brugt meget tid på formodninger, og det var svært at finde vidner på de specifikke sager.

Michael Riis Nyrand, som er ejendomsleder, forklarer:

"I dag er det meget nemmere for os at løfte bevismaterialerne. De taler nemlig for sig selv. Hvis der er en hændelse, så sørger DKTV Sikring for at levere videooptagelserne til politiet. Det er dejligt nemt for os, og vi ved, at sagen er i trygge hænder.

Derudover har videoovervågning en præventiv effekt i og med at folk ved, at de er der. Så vi oplever også færre hændelser end hidtil … og det er vi jo selvfølgelig rigtig glade for!"

Sikringsløsninger
Tastrupgard Reference Overvågning Gård Video Boligforening Tastrupgard Reference Overvågning Gård Video Boligforening Mobil