Persondatameddelelse Privatlivspolitikker Persondatameddelelse Privatlivspolitikker

DKTV's Persondata- meddelelse

V.5 01.23

Seneste revisionsdato: 10. oktober 2023

1. Om DKTV's persondatameddelelse

Når du bruger DKTV's produkter og services, overlader du nogle af dine personoplysninger til os. I persondatameddelelsen kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Det er vigtigt for os at passe godt på dine personoplysninger, og vi håber, at du vil tage dig tid til at læse, hvordan vi gør. 

Opbygning

DKTV's persondatameddelelse er bygget op af en generel meddelelse (dette dokument), og en række specifikke meddelelser, som redegør nærmere for den behandling af personoplysninger, som finder sted i forbindelse med forskellige processer og brug af vores individuelle produkter.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

DKTV A/S, CVR-nr. 17981684, Teglholmsgade 1, 2450 København SV afgør, til hvilke formål vi må indsamle og behandle dine personoplysninger, og er derfor ”dataansvarlig” i henhold til reglerne om behandling af personoplysninger.

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til denne persondatameddelelse eller yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores Kundeservice.

Hvis du opdager eller har mistanke om, at vi har brudt reglerne om behandling af personoplysninger, kan du også kontakte Kundeservice.

DKTV's Kundeservice

https://www.dktv.dk/privat/kundeservice

Hvis du ønsker at kontakte DKTV A/S DPO i forhold til spørgsmål om databeskyttelse, skal følgende kontaktoplysninger benyttes :

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefonnummer – 72 27 30 02
E-mail – dpo.tdcnet@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/tdcnet/
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem?

DKTV indsamler personoplysninger om dig til brug for en række forskellige formål. Oplysningerne indsamles eller skabes, når du fx besøger vores hjemmesider (cookies), deltager i undersøgelser, registrerer dig som ny kunde eller bruger ​​vores produkter eller services. Kunderejsen nedenfor illustrerer de forskellige trin, der forudsætter, at vi indsamler data, så vi kan levere vores ydelser til dig:

Herunder kan du finde generel information om, hvordan og til hvilke formål vi indsamler og behandler dine personoplysninger i de forskellige dele af kunderejsen.

 

Trin 1: Jeg Undersøger

I forbindelse med din kontakt med os indsamler vi personoplysninger om dig. Det gør vi for at kunne tilbyde dig relevante produkter og services. Konkret anvender vi disse oplysninger til Business Intelligence (BI), som du kan læse mere om her, statistik, strategi og målrettet markedsføring, som du kan læse mere om her.

Personoplysningerne, som vi indsamler til disse formål, kan være navn, adresse, telefonnummer, mail, fødselsdag, kundenummer, ip-adresse, og om du har givet tilladelse til at modtage marketingmateriale, og hvilke produkter/services, du har købt hos os. Oplysningerne indsamler vi primært gennem vores egne systemer og hjemmesider. I nogle tilfælde modtager vi dog dine oplysninger fra en af vores samarbejdspartnere, fx konkurrencer, hvor du har givet tilladelse til, at en tredjepart giver dine oplysninger videre til os.

Vi sender kun annoncer og tilbud til dig over telefon eller mail, hvis du givet os lov til det.

Dine personoplysninger behandles som udgangspunkt af os i DKTV, men overføres i nogle tilfælde til underleverandører eller eksterne partnere, der hjælper os med at udføre kundeundersøgelser, udsende markedsføringsmateriale mv. I DKTV benytter vi NPS undersøgelser, som er en kundetilfredshedsundersøgelse, som foregår på SMS og mail. Du kan altid framelde dig kundetilfredshedsundersøgelsen.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi løbende afvejer hensynet til beskyttelsen af dit privatliv mod vores interesse i at behandle dine personoplysninger.

Trin 2: Jeg tilmelder mig/ændrer

DKTV indsamler personoplysninger om dig for at kunne levere de produkter og/eller services, som du som kunde vælger at få leveret af os og for at kunne ændre et kundeforhold. Oplysningerne behandles til håndtering, provisionering og installation samt opfyldelse af kontrakten mellem dig og os.

De personoplysninger, vi indsamler til disse formål, er typisk navn, adresse, telefonnummer, mail, kundenummer og om du har givet os lov til at sende dig markedsføringsmateriale. Oplysningerne indsamler vi primært via mail, telefon, personlig kontakt eller online.

Afhængigt af hvilken type produkt eller service du har bestilt, overfører vi i nogle tilfælde dine personoplysninger til underleverandører, der varetager ordrehåndtering, levering, installation og eksekvering af ordren.

Den konkrete behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af produkter eller services er beskrevet for hvert produkt eller service i trin 3: ”Jeg bruger”, hvor du kan se en liste over vores produkter og services.

Ændring fra et produkt til et andet, fx opgradering af din internetforbindelse, håndteres på samme måde, som vi håndterer en ny ordre. Dog er der den forskel, at vi i de tilfælde allerede har registreret dig som kunde og derfor ikke har brug for at indsamle flere personoplysninger for at lave ændringen.

I forbindelse med tilmelding til eller ændring af et produkt eller en service fra DKTV, behandler vi dine personoplysninger for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, hvilket er at levere produktet eller servicen til dig. Hvis vi behandler dine personoplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til eller ændring af et produkt eller en service til markedsføring overfor dig, sker dette på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi løbende afvejer hensynet til beskyttelsen af dit privatliv mod vores interesse i at behandle dine personoplysninger.

Trin 3: Jeg bruger

Trin 3: ”Jeg bruger” dækker over fire områder:

 • Jeg bruger, der handler om den behandling af de oplysninger, der opstår, når du bruger et produkt eller en service.
 • Jeg betaler, der handler om at betale for brugen af produktet eller servicen (dannelse af regninger).
 • Jeg har et problem, der handler om at give dig support, hvis du oplever problemer med produktet eller servicen.
 • Jeg deler, der handler om enhver handling, der involverer sociale medier, fx Facebook.

Jeg bruger
DKTV behandler oplysninger om din brug af vores produkter og services. Det gør vi bl.a. for sikre, at du får en god og konsekvent brugeroplevelse, for at kunne levere den service, du har efterspurgt, og for at kunne sikre et korrekt grundlag for din regning.

Når du tager et af ​​vores produkter eller services i brug, behandler vi som udgangspunkt kun de oplysninger, du gav os, da du tilmeldte dig (se trin 2 ovenfor). I nogle tilfælde indsamler eller skaber vi dog yderligere personoplysninger, når du bruger ​​vores produkter eller services, fx ​​vores mailtjenester. Dine kontaktlister, kalendere og oplysninger i de mails, du modtager og skriver, vil helt sikkert indeholde personoplysninger. Det kan også være data fra cookies, der skabes, når du besøger vores hjemmesider.

Hvilke personoplysninger, der indsamles eller skabes, og hvordan vi håndterer og beskytter oplysningerne, er detaljeret beskrevet i den specifikke meddelelse for det enkelte produkt eller service.

Når du bruger et produkt eller en service fra DKTV, behandler vi dine personoplysninger for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, hvilket er at levere produktet eller servicen til dig.

I visse tilfælde kan vi også lovmæssigt være pålagt at behandle dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores produkter og services.

Jeg betaler

DKTV behandler også de personoplysninger, som du gav os, da du tilmeldte dig et af vores produkter eller services (se trin 2) for bl.a. at kunne kreditvurdere dig, følge op på dine betalinger, tilmelde dig til betalingsservice, hvis du ønsker det, og for at forbedre vores forretningsgange og systemer til betaling.

De personoplysninger, vi typisk indsamler og bruger til disse formål, er dit navn, adresse, telefonnummer, regningsstatus, forbrug og bankinformationer. Vi kan indsamle dit cpr-nummer til brug identifikation i de særtilfælde, hvor det er nødvendigt at inddrive gæld. Vi bruger partnere til at inddrive gælden for os.

Vi behandler dine personoplysninger til disse formål for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, herunder mulighed for at kunne betale. Til andre formål, fx til kreditvurdering og videregivelse til inkassoselskaber, sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv.

Jeg har et problem

DKTV behandler dine personoplysninger, når vi hjælper vi dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have til dit abonnement eller din service hos os. Det kan fx være spørgsmål til din regning, hvis du ikke kan få dit produkt til at virke, eller hvis du har spørgsmål til selvbetjeningen.

Vi behandler også dine personoplysninger, hvis du er registreret på vores såkaldte ”VIP-liste”. VIP-listen indeholder navn og kontaktinformation på relevante personer hos en kunde, f.eks. foreningsformænd, viceværter osv. Listen gør det muligt for os at kontakte relevante personer i tilfælde af større nedbrud eller akut behov for adgang, teknisk support mv.

For at vi kan identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer og besvare en henvendelse fra dig, vil vi normalt bede dig om at oplyse dit navn, telefonnummer, mail, produktnummer og produktnavn, enten over telefonen, via mail eller online kontakt, som chat eller Facebook. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad forespørgslen drejer sig om. Hvis den fx drejer sig om din regning, vil vi søge dit forbrug frem, så vi kan gøre rede for den pågældende regning. Hvis dit spørgsmål drejer sig om, hvordan du bruger vores selvbetjening, vil vi guide dig igennem det. Disse oplysninger indsamler vi via vores systemer. 

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med support, kan befinde sig uden for EU.

Du kan læse mere om sikkerhed og brug af underleverandører nedenfor under punktet ”Adgang og deling af data”. Du kan også finde mere information om brug af underleverandører for hvert enkelt produkt eller service under punktet ”Produkter og services”.

Hvis vores support er nødvendig for at kunne levere det bestilte produkt eller service, vil behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse være nødvendig for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse. I andre supporttilfælde sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv.

Jeg deler

DKTV behandler dine personoplysninger, når du som kunde eller potentiel kunde kommunikerer med os via sociale medier, og når vi bruger disse medier til markedsføring.

Når du kommunikerer med os, fx i forbindelse med support via sociale medier, har vi brug for at kunne identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer, og vi vil normalt bede dig om at oplyse dit navn, telefonnummer og/eller kundenummer, enten over telefonen, via mail eller online kontakt, som chat eller Facebook. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad din forespørgsel drejer sig om. Hvis din forespørgsel fx drejer sig om, hvordan du bruger vores selvbetjening, vil vi guide dig igennem det.  Oplysningerne indsamler vi via vores systemer. 

Vi bruger også sociale medier til at målrette annoncering til dig. De oplysninger, vi normalt anvender til dette formål, er dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, de DKTV-produkter eller -services du har samt brugeridentifikatorer i forbindelse med din brug af vores digitale kommunikationskanaler. Oplysningerne indsamler vi enten gennem vores egne systemer eller i forbindelse med opsamling af brugeradfærd på vores digitale kommunikationskanaler.

Du kan læse mere om sikkerhed og brug af underleverandører nedenfor under punktet ”Adgang og deling af data”. Du kan også finde mere information om brug af underleverandører for hvert enkelt produkt eller service under punktet ”Produkter og services”.

Hvis vores support er nødvendig for at kunne levere det bestilte produkt eller service, vil behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse være nødvendig for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse. I andre supporttilfælde sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv. En lignende interesseafvejning er grundlag for vores målrettede annoncering via sociale medier.

Jeg forlader

DKTV behandler dine personoplysninger for at kunne lukke dit abonnement eller din service i forbindelse med ophør.

De personoplysninger, vi har brug for, for at kunne lukke dit abonnement eller din service, er som udgangspunkt kun dit navn, adresse, mail og telefonnummer, samt dine betalingsoplysninger, hvis der er et udestående mellem dig og DKTV. Når vi har sikret os, at vi har fundet den rigtige kunde, lukker vi dit abonnement eller service i vores systemer. Er du tilmeldt automatisk betaling, lukker vi også det. 

Når vi lukker din konto, sletter vi de oplysninger, der ikke længere er nødvendige. Hvilke oplysninger, det drejer sig om, afhænger af de enkelte produkter og services. Du kan finde yderligere oplysning om dette under punktet ”Produkter og services”.

Vi behandler dine personoplysninger til dette formål for at kunne opfylde kontraktuelle forpligtelser.

2.2 Samtykke

Nogle behandlinger af dine personoplysninger kræver et klart samtykke fra dig. Det gælder fx til visse typer markedsføring og kundeundersøgelser, som ikke er nødvendige i henhold til anden lovgivning, af hensyn til opfyldelse af en kontrakt med dig eller baseret på en interesseafvejning.

I disse situationer har vi brug for dit samtykke til, at vi må indsamle og behandle dine personoplysninger. I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det fremgår også, hvor længe dit samtykke gælder.

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vi sikrer, at det er lige så nemt at trække et samtykke tilbage, som det er at give samtykke, og vi opbevarer dokumentation for at kunne bevise, at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. 

3. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?

3.1 Adgang og deling af oplysninger

For at sikre at kun relevante personer har adgang til dine personoplysninger, når de hjælper dig i et af trinnene i kunderejsen hos os, har vi indført strenge adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor oplysningerne bliver opbevaret og behandlet.

Det betyder, at en medarbejder ikke har adgang til dine personoplysninger, medmindre han eller hun skal udføre en opgave, der er nødvendig for at give dig et produkt eller en service. Afhængigt af hvilken opgave, der skal udføres, får medarbejderen kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre opgaven. Vi kræver også, at vores partnere og underleverandører er lige så restriktive, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne.

Vi deler personoplysninger med partnere og underleverandører i følgende situationer:

Til ekstern behandling af dine personoplysninger for at kunne give dig et produkt eller en service. I de situationer, hvor vi deler (overfører) personoplysninger til en underleverandør eller partner, overfører vi kun de personoplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler personoplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.

 • I forbindelse med afsendelse af pakker benytter DKTV eksterne forsendelsesdistributører, i den forbindelse videregiver vi navn, adresse, mobilnummer og e-mailadresse, med det formål at der kan leveres serviceinformation om hvornår pakken forventes leveret til dig.
 • Med dit samtykke: Vi deler i visse tilfælde personoplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for DKTV, når du har givet dit samtykke til det.
 • Efter en interesseafvejning: Vi deler i visse tilfælde personoplysninger med virksomheder, organisationer eller personer udenfor DKTV, når vi har en berettiget interesse i at gøre det, og denne interesse står mål med hensynet til dit privatliv.
 • Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, anden regulering, retslige processer eller for at efterkomme berettigede anmodninger fra offentlige myndigheder.

  • Herunder, Nummeroplysningsdata om DKTV’s abonnenter samt nummeroplysningsdata videregives til enhver som ønsker det, herunder 118.dk. De oplysninger, som videregives, fremgår af bekendtgørelse nr. 435 af 9. maj 2011 (Nummeroplysningsbekendtgørelsen). Det juridiske grundlag for DKTV’s videregivelse af dine personoplysninger er en retlig forpligtelse efter § 31, stk. 1, i Teleloven.
 • For at kunne håndhæve vores vilkår til den enkelte service, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.
 • For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.
 • For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på TDC NET's ejendom, vores brugere eller offentligheden, som krævet i lovgivningen eller som i øvrigt er tilladt.

Det kan være, at en underleverandør har dele af deres produkter eller services i et land uden for EU (et tredjeland), og at dine personoplysninger derfor sendes ud af EU. I disse situationer er vores underleverandører forpligtet til at sikre, at de samme sikkerhedsforskrifter og -foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger inden for EU, også anvendes på de personoplysninger, der overføres til lande uden for EU. Det betyder, at dine personoplysninger er lige sikre, uanset om de behandles inden for EU eller i et tredjeland.

Du kan læse mere om, hvilke typer af personoplysninger, der overføres til hvilke typer af underleverandører under punktet ”Produkter og services”, og om, hvorvidt en underleverandør behandler dine personoplysninger inden for EU eller i et tredjeland.

 

3.2 Opbevaring af oplysninger

DKTV ønsker ikke at gemme dine personoplysninger længere end nødvendigt. Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter eller services til dig, så længe det er nødvendigt for at kunne imødegå fx klage- eller retssager, eller så længe det kræves af anden lovgivning. Vi gemmer også dine oplysninger i en kort periode, efter du har opsagt din aftale med os, så vi kan genoprette din konto, hvis du ønsker det (i fortrydelsesperioden), eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi har behandlet dine personoplysninger, mens du var kunde hos os.

Vi har en generel holdning til, hvor længe vi gemmer bestemte typer personoplysninger. Der kan dog være undtagelser herfra, så vi anbefaler, at du at ser på beskrivelserne under punktet ”Produkter og services”, der for hvert produkt eller service indeholder information om, hvor længe oplysningerne gemmes.  

Vi sikrer, at den fastsatte datalagringstid (den periode, vi gemmer dine oplysninger), også gælder for vores underleverandører. De gemmer ikke dine oplysninger længere, end vi gør.

4. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

For at sikre at behandlingen af ​​dine personoplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret et styringssystem for informationssikkerhed, der er baseret på best practice ISO27001 og Forsikring & Pension-standarden. Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at vores it-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

Vi lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både hos os og hos vores underleverandører, så hele ​​serviceforsyningskæden er sikret. Vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller, fx sårbarheds- og penetrationstests, både på vores egne systemer og på systemer, der drives af vores underleverandører.

De it-miljøer, systemer og applikationer, vi bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt.

5. Dine rettigheder

DKTV respekterer dine rettigheder, og de personoplysninger, du giver os, er dine.

Du har ret til at få adgang til at korrigere, eksportere og frabede dig behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Folk har forskellige behov for at beskytte deres personoplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke personoplysninger vi og vores partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af dine rettigheder.

 

5.1. Oplysningspligt

Som kunde hos os har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, i forbindelse med dine abonnementer og dine services.

Dine produkter og services afgør, hvilke personoplysninger vi samler – og dermed også hvilke personoplysninger vi kan give dig indsigt i. Du kan læse mere om følgende oplysninger under persondatameddelelsen for de enkelte produkter:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke slags personoplysninger vi behandler.
 • Hvilket grundlag der er for den enkelte behandling.
 • Hvilke organisationer eller enkeltpersoner, der vil få adgang til dine personoplysninger.
 • Hvor længe vi gemmer personoplysninger.
 • Hvor vi har dine personoplysninger fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.
 • Om relevansen, detaljerne og vigtigheden af ​​profilering eller automatiserede beslutninger udført på baggrund af dine personoplysninger.
 • Hvordan vi sikrer dine rettigheder, hvis der sker internationale overførsler af dine personoplysninger

Du kan også bede om at få en kopi af dine personoplysninger. Læs mere under ”Ret til indsigt” nedenfor.


5.2. Ret til indsigt

Som registreret hos DKTV har du ret til at få dine personoplysninger udleveret. For at beskytte dine personoplysninger skal vi bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til personoplysningerne.

Denne bekræftelsesproces gennemføres ved at du kontakter vores kundeservice.

De oplysninger, som vi skal udlevere, afhænger af, hvilke produkter eller services du bruger. Herudover skal vi også give dig information om:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke slags personoplysninger vi behandler.
 • Hvilket behandlingsgrundlag den enkelte behandling har.
 • Hvilke organisationer eller enkeltpersoner, der vil få adgang til dine personoplysninger.
 • Hvor længe vi gemmer personoplysninger.
 • Hvor vi har dine personoplysninger fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.
 • Om relevansen, detaljerne og betydningen af ​​profilering eller automatiserede beslutninger på baggrund af dine personoplysninger.
 • Hvordan vi sikrer dine rettigheder, hvis der sker internationale overførsler af dine personoplysninger.

Vores kundesupport kan modtage din indsigtsbegæring, og sikrer at den kommer videre til DKTV's Data Protection Manager for videre behandling. Du vil hurtigst muligt modtage en bekræftelse på din anmodning, og inden for en måned får du svar på din anmodning, alternativ en henvendelse om hvornår vi forventer, at det sker.


5.3. Ret til at korrigere

DKTV sikrer, at de indsamlede og opbevarede personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan rette oplysningerne.

Vi har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager ens anmodninger fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den er formålsløs.

Du kan bede om at få rettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine personoplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

 

5.4. Ret til sletning

DKTV har pligt til at følge dansk lovgivning om indsamling og opbevaring af kontrakter og regninger. For personoplysninger, der ikke er omfattet af loven, har vi en standard slettepolitik for at sikre, at ingen personoplysninger gemmes længere end nødvendigt.

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet af DKTV, når:

 • personoplysningerne ikke længere er nødvendige (hvis du ikke længere er kunde hos os, og vi dermed ikke længere har ret til at opbevare oplysningerne)
 • du trækker dit samtykke tilbage (se om samtykke ovenfor)
 • du gør indsigelse, og vi efter en interesseafvejning ikke har grund til at behandle dine oplysninger
 • oplysningerne er blevet ulovligt behandlet
 • der er en juridisk forpligtelse i henhold til EU-regulering og dansk lovgivning.

Du har ikke ret til at få slettet dine personoplysninger, når behandlingen er nødvendig:

 • for at kunne udøve retten til ytringsfrihed og information
 • for at kunne overholde en lovmæssig forpligtelse i henhold til EU-regulering eller dansk lovgivning
 • af hensyn til almen interesse
 • for arkiveringsformål relateret til offentlig interesse, videnskab, historisk eller statistisk formål
 • for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Du kan bede om at få dine personoplysninger slettet. For at beskytte dine personoplysninger skal vi bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til personoplysningerne

Denne bekræftelsesproces gennemføres ved at du kontakter vores kundeservice.

Vi vil behandle alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at sletning er foretaget, eller hvornår vi forventer, at det sker.

 

5.5. Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til os. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet, og gælder når:

 • du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og
 • behandlingen foretages automatisk (elektronisk).

5.6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod DKTV's behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er i strid med reglerne om behandling af personoplysninger. Hvis indsigelsen er berettiget, vil vi begrænse behandlingen, som beskrevet nedenfor.

 

5.7. Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få standset behandlingen af dine personoplysninger, når:

 • du mener, at personoplysningerne er forkerte. Vi standser behandlingen, indtil vi har fået bekræftet, at personoplysningerne er korrekte.
 • behandlingen er ulovlig. I stedet for at få slettet personoplysningerne, kan du få standset behandlingen.
 • vi ikke længere har brug for personoplysningerne for at kunne opfylde det oprindelige formål med behandlingen, men vi skal beholde oplysningerne for at kunne oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
 • du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger bliver begrænset, må vi kun opbevare personoplysningerne, og ikke behandle dem på anden måde end begrænsningen tillader.

Der er dog tilfælde, hvor vi kan fortsætte behandlingen. Det gælder:

 • med dit samtykke.
 • for at oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
 • for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.
 • af hensyn til vigtige offentlige interesser i EU eller i en medlemsstat.

Hvis du har fået begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger, informerer vi dig, inden vi eventuelt ophæver begrænsningen af ​​behandlingen.

 

5.8. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Tilsynsmyndigheden kan være Datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen afhængigt af, hvilke typer personoplysninger, der er tale om.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk og Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger på www.erst.dk

6. Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i DKTV

 

6.1 Overholdelse og samarbejde med regulerende myndigheder

TDC NET's databeskyttelsesrådgiver har ansvar for løbende at overvåge og kontrollere, at DKTV og vores partnere og underleverandører lever op til reglerne om behandling af personoplysninger og til de sikkerhedskrav, vi mener, er nødvendige for at sikre ​​dine personlige oplysninger.

Vores databeskyttelsesrådgiver samarbejder med Datatillsynet og andre lokale tilsynsmyndigheder med hensyn til overholdelse af reglerne om behandling af personoplysninger og klager, som ikke kan løses af DKTV.

 

6.2 Ændringer i persondatameddelelsen

Vi gennemgår løbende persondatameddelelsen og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af personoplysninger. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og væsentlige ændringer meddeles også via mail og andre kommunikationsveje. Det gælder især for ændringer i vores behandling af personoplysninger relateret til et bestemt produkt eller service.

Denne persondatameddelelse er opdateret oktober 2023.